בחרו עמוד

טופס מיסוי מקרקעין 7085

טופס מיסוי מקרקעין 7085, בקשה לתיקון שומה. כל מי שרוכש זכות במקרקעין מחויב לשלם מס רכישה. מס אותו משלם הרוכש למדינה עבור ביצוע העסקה. המס מחושב לפי שווי העסקה, ושיעוריו מתעדכנים אחת לשנה. את שומת מס הרכישה מבצעים מול משרדי מיסוי המקרקעין ברשות המיסים, בהתאם למיקום של...

טופס מיסוי מקרקעין 7002

טופס 7002 מיסוי מקרקעין, הוא טופס הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין, בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה, הקובע כי כל המוכר או רוכש זכות במקרקעין, מחויב במתן הצהרה לגבי העסקה. טופס 7002 מצטרף לשני טפסים נוספים הקשורים לעסקאות מכירה או רכישה במקרקעין. טופס 7000, טופס...
דלג לתוכן