בחרו עמוד

טפסים רשות האוכלוסין וההגירה | כל הטפסים והמידע

רשות האוכלוסין וההגירה הוקמה בשנת 2008 כיחידת סמך של משרד הפנים. הרשות מופקדת על הנושאים הבאים: ניהול מרשם האוכלוסין הכולל שירותי תיעוד והנפקת תעודות זהות ודרכונים. מתן אזרחות. אישור על פיקוח ועל כניסה ויציאה מהארץ. פיקוח ורישוי על כלי ירייה. טיפול בשוהים בלתי חוקיים...
דלג לתוכן