בחרו עמוד

טופס פתיחת עוסק פטור במע"מ

טופס פתיחת עוסק פטור במע"מ הוא השלב הראשון לשם פתיחת תיק עוסק פטור. בהתאם לחוק בישראל עוסק פטור הוא עוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף, מע"מ, בהתאם לסך כל הכנסותיו מהעסק. בשנת 2016 עומד המחזור השנתי על 99,000 שקלים, מעל למחזור זה עליכם לפתוח תיק עוסק מורשה. ראשית...
דלג לתוכן