בחרו עמוד

הגמלה להבטחת הכנסה מאפשרת לכל תושב בישראל הכנסה לקיום בכבוד במידה והוא אינו יכול לפרנס את עצמו. לשם קבלת גמלה להבטחת הכנסה עליו למלא את טופס 5619 טופס תביעה לגמלת הבטחת הכנסה.

התביעה לגמלה להבטחת הכנסה תלויה בתושבות, על המבקש להיות תושב ישראל, בגיל, מבקש הבקשה להבטחת גמלת הכנסה צריך להיות מעל 20, התייצבות בשירות תעסוקה ועמידה בתנאים הקשורים להכנסות ונכסים של מבקש הקצבה.

את התביעה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי, על גבי טופס תביעה לגמלת הבטחת הכנסה, לטופס התביעה יש לצרף, צילום תעודת זהות עם כתובת מגורים מעודכנת, פרטי חשבון הבנק להפקדת הגמלה, אישור ריכוז יתרות ותדפיסי עובר ושב של שלושת החודשים האחרונים, אישור לימודים למי שזה רלוונטי עבורו, אישור המעסיק על העסקת עובד עבור מי שנמצא במעגל העבודה, מסמכים לגבי פיצויים סיום עבודה למי שזה רלוונטי עבורו, אישורים לגבי כל הנכסים וההכנסות כפי שהם מפורטים בטופס התביעה, פרטים לגבי כל כלי רכב שנמצא בבעלות מגיש התביעה, לאלו המשלמים מזונות יש לצרף צילום פסק דין לתשלום מזונות.

טופס הבטחת הכנסה להדפסה

אתר טפסים הינו מנוע חיפוש המאפשר לכם לחפש ביעילות ובזריזות כל טופס שבו אתם מעוניינים בכל תחום מתחומי החיים.

תוכלו להוריד את הטופס להבטחת הכנסה ולהדפיס את הטופס, כולל טפסים נלווים שתזקקו להם במהלך הגשת הבקשה כגון, טופס 5521, טופס למילוי על ידי מעסיק לתובעי הבטחת הכנסה שעובדים, טופס 5613 הצהרה לתובע שחי בנפרד מבת זוגו וטפסים רלוונטיים נוספים.

אתר טפסים בעל מנוע החיפוש הגדול ביותר בישראל בתחום הטפסים, מאפשר לכם לחפש כל טופס לפי מספרו או בהתאם לשם הטופס ומילות חיפוש, באתר מרוכזים כל הטפסים הרלוונטיים לשם הגשת הבקשה להבטחת הכנסה וטפסים נוספים שיאפשרו לכם להגיש את הבקשה במלואה.

 

דלג לתוכן