בחרו עמוד

טופס מיסוי מקרקעין 7085

טופס מיסוי מקרקעין 7085, בקשה לתיקון שומה. כל מי שרוכש זכות במקרקעין מחויב לשלם מס רכישה. מס אותו משלם הרוכש למדינה עבור ביצוע העסקה. המס מחושב לפי שווי העסקה, ושיעוריו מתעדכנים אחת לשנה. את שומת מס הרכישה מבצעים מול משרדי מיסוי המקרקעין ברשות המיסים, בהתאם למיקום של...
דלג לתוכן