בחרו עמוד

טופס עוסק פטור – מידע חשוב

כל מי שמוגדר בחוק כעוסק פטור, עוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על 99,000 שקלים  והוא פטור ממע"מ עבור עסקותיו במסגרת העסק, חייב כל שנה להכריז על הכנסותיו באמצעות הצהרת עוסק פטור. טופס עוסק פטור, הוא הטופס אותו עליכם למלא בסיום כל שנת מס נוכחית, ובו אתם מדווחים...
דלג לתוכן