בחרו עמוד

טופס קיצור מילואים טופס 58

טופס קיצור מילואים טופס 58, טופס בקשה לשחרור, לקיצור, לדחייה או להקדמה של שירות מילואים פעיל לחייל ברגיעה או בשעת חירום. חייל מילואים שנקרא לשירות מילואים פעיל ואינו יכול להתייצב לשירות מסיבות אישיות, היכולות לכלול גם לימודים או עבודה, או מסיבות משפחתיות, יכול להגיש...
דלג לתוכן